வீரத்தமிழச்சி செங்கொடி  வீரவண  நிகழ்வு-திண்டிவனம்

32

வீரத்தமிழச்சி செங்கொடி  வீரவண  நிகழ்வு திண்டிவனம் பேருந்து நிலையத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக நடைபெற்றது