பனை விதை நடும் திருவிழா-ஆண்டிபட்டி தொகுதி

13

ஆண்டிபட்டி தொகுதிக்குட்பட்ட கூடலூர் ஒன்றியம் ஒட்டாண் குளம் பகுதியில் சுமார் 500 பனை விதைகள் நடப்பட்டது.

முந்தைய செய்திபனை விதை நடும் திருவிழா-ஆண்டிபட்டி தொகுதி
அடுத்த செய்திபனை விதை நடும் திருவிழா- கம்பம் தொகுதி