பனை விதை நடும் திரு விழா- ஈரோடு மேற்கு தொகுதி

94

ஈரோடு மேற்கு தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக பனை விதை நடும் திருவிழா 8.9.2019 அன்று நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திபனை நடும் திருவிழா-பல்லடம் தொகுதி
அடுத்த செய்திபனை விதை நடும் திருவிழா-பல்லடம் தொகுதி