பனை விதை நடும் திரு விழா- ஈரோடு மேற்கு தொகுதி

77

ஈரோடு மேற்கு தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக பனை விதை நடும் திருவிழா 8.9.2019 அன்று நடைபெற்றது.