பனை விதை நடும் திருவிழா-விழுப்புரம் தொகுதி

11

நாம்தமிழர் கட்சி விழுப்புரம் தொகுதி சார்பில் பனை விதை திரு விழாவை முன்னிட்டு 2000 க்கும் மேற்ப்பட்ட பனைவிதைகள் விதைக்கப்பட்டன கலந்து கொண்ட உறவுகளுக்கு  சூழலியல் பாதுகாவலர் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது