பனை விதை நடும் திருவிழா-சங்ககிரி சட்டமன்ற தொகுதி

19

சங்ககிரி சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக சங்ககிரி ஒன்றியத்தில் 19.9.2019 அன்று பனை விதை நடும் திருவிழா.