பனை விதை நடும் திருவிழா-ஆண்டிபட்டி தொகுதி

20

ஆண்டிபட்டி தொகுதிக்குட்பட்ட பிச்சம்பட்டி கண்மாயில் ஆண்டிபட்டி ஒன்றிய நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக ஏறத்தாழ 1500 பனை விதைகள் நடவு செய்யப்பட்டது