பனை விதைகள் நடும் திருவிழா-வாணியம்பாடி தொகுதி

6
வாணியம்பாடி தொகுதி சங்கராபுரம் மற்றும் #கௌக்காப்பட்டு*  இரண்டு ஊராட்சி ஏரிகளில் சுமார் 1500 பனைவிதைகள்  நாம்தமிழர்கட்சியின் சார்பாக நடைபெற்றது   இதில்                                             சூழலியல் பாதுகாப்பு சான்றிதழ் வழங்கபட்டது.