தமிழரசன் வீரவணக்க நிகழ்வு-கொளத்தூர் தொகுதி

137

தமிழ் தேசிய போராளி “பொன்பரப்பி தமிழரசன்” அவர்களின் நினைவை போற்றும் வகையில் வீரவணக்க நிகழ்வு, கொளத்தூர் தொகுதி சார்பாக நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திகப்பலோட்டிய தமிழன் வ உ சிதம்பரனார்/புகழ் வணக்கம்/கொளத்தூர்
அடுத்த செய்திபனை விதை சேகரிப்பு-காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதி