கலந்தாய்வு கூட்டம்-குமாரபாளையம் தொகுதி

6

குமாரபாளையம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.