கப்பலோட்டிய தமிழன் வ உசிதம்பரம் புகழ் வணக்கம்-போடிநாயக்கனூர்

55

போடிநாயக்கனூர் நாம்_தமிழர்_கட்சி சார்பில் கப்பலோட்டிய தமிழன் வ உசிதம்பரம் அவர்களுக்கு  புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

முந்தைய செய்திஉறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் -சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி
அடுத்த செய்திகப்பலோட்டிய தமிழன் வ_உ_சிதம்பரம் புகழ்_வணக்கம்/தேனி