உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-அரக்கோணம் தொகுதி

168

15.9.2019 அன்று அரக்கோணம் தொகுதி சார்பாக அரக்கோணம் தாலுகா அலுவலகம் எதிரில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.