உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-நாமக்கல் சட்டமன்றத் தொகுதி

21
நாமக்கல் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட புதுச்சத்திரம் ஒன்றியத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் (15/9/2019) ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று காலை முதல் மாலை வரை சிறப்பாக நடைபெற்றது.