உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-கம்பம் சட்ட மன்ற தொகுதி

9

கம்பம் சட்ட மன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக உத்தமபாளையம் நகரத்தின் சார்பாகவும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது