உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்/பெரியகுளம் சட்ட மன்ற தொகுதி/ தேனி

12

பெரியகுளம் சட்ட மன்ற தொகுதி தேனி நகரத்தில் (01.09.2019) ஞாயிற்றுக்கிழமை  11-வது வார்டில் அருகே உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.