வீர தமிழச்சி செங்கொடிக்கு.8ம்ஆண்டு வீரவணக்க நிகழ்வு

10

வீர தமிழச்சி செங்கொடிக்கு.8ம்ஆண்டு வீரவணக்கநிகழ்வு சேலம் தெற்கு
தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக  24/8/2019 அன்று  நடத்தபட்டது.