பனை விதை சேகரிப்பு-மணப்பாறை சட்டமன்ற தொகுதி

116

மணப்பாறை சட்டமன்ற தொகுதி சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக பனை விதை சேகரித்தனர்