நிலவேம்பு கசாயம் மக்களுக்கு வழங்குதல்-தேனி-கம்பம்

15
நிலவேம்பு கசாயம் வழங்குதல் நிகழ்வு ( 26.08.2019)  தேனி மாவட்டம் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக கம்பம் பகுதியில் பொதுமக்களுக்கு   நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கப்பட்டது.