தீரன் சின்னமலை-வீரவணக்க நிகழ்வு மடத்துக்குளம் தொகுதி

12

(04.08.2019)  அன்று பெரும்பாட்டன் தீரன் சின்னமலை  அவர்களின்  214 – ஆம் ஆண்டு நினைவை போற்றும் வகையில் வீரவணக்க நிகழ்வு மடத்துக்குளம் தொகுதி – ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட காரத்தொழுவு பகுதியில் நடைபெற்றது !!