தீரன்சின்னமலை நினைவு நாள்-சேலம் தெற்கு தொகுதி

16

ஆகத்து 3 தீரன்சின்னமலை அவர்களின்  214வது  சேலம் தெற்கு தொகுதியின் சார்பில்            வீரவணக்க நிகழ்வு  நடத்தபட்டது.