கொடியேற்றும் நிகழ்வு-வானூர் தொகுதி

20

25.8.2019 அன்று வானூர் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக  பெரும்பாக்கம், தெற்குணம், இரண்டு இடங்களில் கொடியேற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது