கொடியேற்றும் நிகழ்வு-திருப்போரூர் சட்டமன்ற தொகுதி

6

10.08.2019 அன்று திருப்போரூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட மேல கோட்டையர் பகுதியில் காலை 9.00 மணி அளவில் கட்சியின் கொடி ஏற்றப்பட்டது.