கொடியேற்றும் நிகழ்வு-திருப்போரூர் தொகுதி

9

21.07.2019 அன்று திருப்போரூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட கானத்தூர் பகுதியில் காலை 9.00 மணி அளவில் கொடி ஏற்றப்பட்டது.