கிளை கட்டமைப்பு /கலந்தாய்வு கூட்டம்/ கிளை பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

35

கந்தர்வக்கோட்டை தொகுதிக்கு உட்பட்ட தச்சங்குறிச்சி ஊராட்சியில் கிளை கட்டமைப்பு மற்றும் கலந்தாய்வு கூட்டம் கிளை பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் நடைபெற்றது.