கலந்தாய்வு கூட்டம்-வந்தவாசி தொகுதி

11

திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம் வந்தவாசி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட அன்று  25/08/2019  வந்தவாசி ஒன்றியம் மற்றும் நகரம் கட்டமைப்பு கலந்தாய்வு கூட்டம்  நடைபெற்றது.