உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-சென்னை சைதை தொகுதி

21

25/08/19 அன்று  தென்சென்னை மாவட்டம் சைதை கிழக்குத் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக (கோட்டூர்) கோட்டூர் மார்க்கெட்டில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெறுகிறது..