உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் /சைதை கிழக்கு தொகுதி

15

சைதை கிழக்கு 174 வட்டத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கையும், 171 வட்டத்தில் அடுத்தகட்ட நகர்வை நோக்கிய கலந்தாய்வும் சிறப்பாக நடைபெற்றது  அனைவருக்கும் செடிகள் வழங்கப்பட்டது.

முந்தைய செய்திவீரமிகு பெரும்பாட்டன் தீரன் சின்னமலை-உடுமலை தொகுதி
அடுத்த செய்திஜீவானந்தம் புகழ்வணக்கக்கூட்டம் : திட்டுவிளை, குமரி