உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-விளாத்திகுளம் தொகுதி

22
விளாத்திகுளம் தொகுதி சார்பாக (04/08/2019) கல்மேடு பகுதியில் யாழ்ப்பாணநகரில் நாம் தமிழர் கட்சி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.