உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-திருவைகுண்டம் தொகுதி

15
தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்டம்,
திருவைகுண்டம் தொகுதி, திருவை மேற்கு ஒன்றியம், பேட்மாநகரம் கிராமத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் (04.08.19) அன்று  நடைபெற்றது….*