உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-பவானி சட்டமன்றத் தொகுதி

13

பவானி சட்டமன்றத் தொகுதியில் 21-07-2019 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அன்று நான்கு பகுதிகளில்  உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்று