மரக்கன்றுகள் நடும் விழா-இராதாபுரம் தொகுதி-வடலிவிளை

181

இராதாபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக வள்ளியூர் வடக்கு ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட வடலிவிளை கிராமத்தில் 50க்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகள்  நடப்பட்டன.