நாற்று பண்ணை அமைத்தல்- திருப்போரூர் சட்டமன்ற தொகுதி

137
 திருப்போரூர் சட்டமன்ற தொகுதி சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக நாற்று பண்ணை கடப்பாக்கத்தில்  அமைக்கப்பட்டது
முந்தைய செய்திகொடியேற்றும் நிகழ்வு-திருப்போரூர் தொகுதி
அடுத்த செய்திமரக்கன்று வழங்கும் நிகழ்வு-செய்யூர் தொகுதி