கொடியேற்றும் நிகழ்வு/அலுவலகம் திறக்கும் நிகழ்வு/ஈரோடு

44

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 14.7.2019 அன்று  கட்சியின் கொடி ஏற்றி அலுவலகம் திறக்கப்பட்டது