கொடியேற்றும் நிகழ்வு -அறந்தாங்கி தொகுதி

23

நாம் தமிழர் கட்சி அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி ஆவுடையார்கோவில் ஒன்றியத்தின் சார்பாக அமரடக்கி கிளையில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது…