கொடியேற்றும் நிகழ்வு -அம்பத்தூர் தொகுதி

7
அம்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக ஏ
மகளிர் பாசறை பொறுப்பாளர்கள்  கொடி ஏற்றி நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்தனர்