காமராசர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு/மாலை அணிவிப்பு/குமாரபாளயம்

12

குமராபாளையம் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 15.7.2019 அன்று  ஐயா காமராசர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து  புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது