உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நீர் மோர் வழங்குதல்

8

அண்ணாநகர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட 108 வது வட்டத்தில் 23.02.2019, சனிக்கிழமை  அன்று  உறுப்பினர் சேர்க்கைமுகாம் மற்றும் நீர் மோர் வழங்குதல் நடந்தது