உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-அண்ணா நகர் தொகுதி

26

3.3.2019, ஞாயிற்றுக்கிழமை) அன்று  அண்ணாநகர் சட்டமன்ற தொகுதியில்  102 வட்டத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது. இதில் நாம் தமிழராக இணைத்துக்கொண்ட 13 பேர்களுக்கும் துளசி செடி வழங்கப்பட்டது

முந்தைய செய்திஉறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-அண்ணா நகர் தொகுதி
அடுத்த செய்திஉறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நீர் மோர் வழங்குதல்