உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-சைதை தொகுதி

9

சைதை மேற்கு பகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக  139 வட்டத்தில்  வடிவேல் தெருவில் அமைந்துள்ள கலைஞர் கல்யாண மண்டபம் அருகில் 23-06-2019 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்  நடைபெற்றது