இலவச குடிநீர் வழங்குதல்-வேலூர் தொகுதி

43
வேலூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக  37 வது வார்டு அம்மணன்குட்டை தெரு, சலவன்பேட்டைபேட்டையில் பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக குடிநீர் வழங்கப்பட்டது