அழகுமுத்துகோன் மற்றும் காமராசர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு-கீழ்ப்பென்னாதுர்

21
17-07-2019 அன்று மாலை 4மணிக்கு  மாவீரன் அழகுமுத்துகோன் மற்றும் காமராசு ஆகிய இருவருக்கும் கீழ்பென்னாத்தூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக வடகரும்பலூர் கிராமத்தில் புகழ் வணக்கம் நிகழ்வு நடைபெற்றது