கொடியேற்றும் நிகழ்வு\கொள்கை விளக்க போதுக்கூட்டம்| திருப்பத்தூர் தொகுதி 

25
சிவகங்கை மாவட்டம்  திருப்பத்தூர் ஒன்றியம் விராமதியில் கொடியேற்றும் விழா மற்றும் கொள்கை விளக்க பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.