உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்\மரக்கன்று வழங்கும் முகாம்|

12
ஞாயிற்றுக்கிழமை  23-06-2019 நாம் தமிழர் கட்சியின் திருவெறும்பூர் தொகுதி சார்பாக துவாக்குடி நகராட்சி (மாரியம்மன் கோவில் மாதாகோவில் தெரு சந்திப்பில்) உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் மரக்கன்று வழங்கும் முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.