மே.18 இனப்படுகொலை நாள் வீரவணக்க நிகழ்வு-வந்தவாசி

15

வந்தவாசி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக மே 18 இனப்படுகொலை நாள் வீரவணக்க நிகழ்வு          நடை பெற்றது