கலந்தாய்வு கூட்டம்-வந்தவாசி தொகுதி

7

திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம் வந்தவாசி சட்டமன்றத் தொகுதி மற்றும் வந்தவாசி நகரத்தில் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.