கலந்தாய்வு கூட்டம்-மேட்டூர் தொகுதி

17
4-03-2019 அன்று மேட்டூர் சட்ட மன்ற தொகுதி அனைத்து நிலை பொருப்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.