கலந்தாய்வு கூட்டம்-மேட்டூர் தொகுதி

39
4-03-2019 அன்று மேட்டூர் சட்ட மன்ற தொகுதி அனைத்து நிலை பொருப்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.
முந்தைய செய்திதூய்மைப் பொறியாளர் | நாம் தமிழர் ஆட்சியின் செயற்பாட்டு வரைவு | மக்களரசு 
அடுத்த செய்திகலந்தாய்வு கூட்டம்-தாராபுரம் தொகுதி