உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-திருவைகுண்டம் தொகுதி

10

தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்டம், திருவைகுண்டம் தொகுதி, சாத்தான்குளம்  ஒன்றியம் சார்பில் 24/02/2019 அன்று  அரசூர் பூச்சிக்காட்டில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது…