உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-மகளிர் பாசறை

16
நாம் தமிழர் கட்சி திருவள்ளூர் நடுவண் மாவட்டம்
மாதவரம் தொகுதி புழல் ஒன்றியத்தில்
மகளிர் பாசறை சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.