கொடியேற்றும் நிகழ்வு-வந்தவாசி தொகுதி

38
திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம் வந்தவாசி சட்டமன்றத்  தொகுதிக்கு
உட்பட்ட  ஆவணவாடி
கிராமத்தில்கொடியேற்றம்  நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
முந்தைய செய்திதளி தொகுதி தலைமை அலுவலகம் திறப்புவிழா
அடுத்த செய்திகொடியேற்றும் நிகழ்வு-சேலம் மேற்கு தொகுதி