கொடியேற்றம் நிகழ்வு-திருத்துரைப்பூண்டி தொகுதி

18

திருத்துரைப்பூண்டி தொகுதி கோட்டூர் ஒன்றியம் தேவதானம் ஊராட்சியில் இன்று நாம் தமிழர் கட்சியின் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது