உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-உறுப்பினர் அட்டை வழங்குதல்

51

பவானி சட்டமன்ற தொகுதி நகரகட்டமைப்பை வலுபடுத்தும் விதமாக உறுப்பினர் சேர்க்கை நடத்தப்பட்டு .புதிய உறவுகளுக்கு உறுப்பினர் அடையாள அட்டையை நகரச்செயலாளர் கி.முருகேசன் உறவுகளின் வீடுகளுக்கு சென்று வழங்கினார்.